Požiarna ochrana a certifikácia uzáverov

Zháňate nové vchodové dvere? Interné predpisy vám radí vybrať protipožiarne? Neviete, čo to znamená? Je dobre, že ste narazili na tento článok, pretože si povieme, čo to sú protipožiarne dvere, ako je rozoznať od tých normálnych a kde ich použiť.

protipožiarne dvere

Kde umiestniť dvere s požiarne dvere?

Pred výmenou dverí by sme mali nájsť projektovú dokumentáciu domu a zamerať sa na požiarno-bezpečnostné riešenia stavby. Tento plán je vyprojektovaný s cieľom zamedziť šíreniu požiaru, a hlavne ochranu ľudských životov a majetku pred plameňmi. Stavba musí byť rozdelená na požiarne úseky, pri rodinných domoch je to iba jeden! Samotné požiarne dvere sa osadzujú do požiarnych stien a stropov, kde plní požiarne deliace funkciu.

Požiadavky na protipožiarne dvere

Vyberáme Ak nové protipožiarne dvere, zameriame sa na tieto parametre:

  • funkcie požiarneho uzáveru,
  • doba požiarnej odolnosti (15, 30, 45, 60 a 90 minút),
  • materiálové riešenie.

Parametre požiarnych dverí

Aby ste sa v tejto problematike orientovali ešte lepšie, uvedieme si jednotlivé označenie dverí, s ktorým sa môžete stretnúť. Požiarne dvere, ktoré sú určené ako zábrana pred teplom sú označené ako EI (t). Parameter E (t) označuje schopnosť odolávať plameňom z jednej strany, bez toho aby došlo k prenosu na druhú stranu, napríklad prostredníctvom splodín horenia, a to po dobu ich požadovanej požiarnej odolnosti t v minútach. Parameter I (t) je izolačná schopnosť, ktorá bráni prenosu tepla z jednej strany dverí na tú druhú. Taktiež sa jedná o hodnotu vyjadrenú v minútach.

protipožiarne dvere

Ďalej môžete naraziť taky na parameter W (t), teda schopnosť odolávať účinkom požiaru z jednej strany dverí tak, aby čo najviac znížilo riziko prenosu požiaru prostredníctvom sálavého tepla. Posledným parametrom je S (t), teda funkcie dverí znížiť alebo úplne zabrániť prestupu dymu a splodín horenia z jednej strany dverí na druhú.